christinavorre-de-sidste-oeboere.png

De sidste øboere

Befolkningstallet i Danmark vokser betydeligt i tidsspændet fra 1930 til 2010. Fra 3,5 til 5,5 mio. indbyggere i runde tal. I præcis samme periode bliver indbyggertallet på de små danske øer mere end halveret. Fraflytningen begynder for alvor at accelerere i 1950’erne, på samme tid som urbaniseringen af Danmark tager til. Om der er en sammenhæng er uklart, men det er der jo nok. Fra land til by. Fra ø til fastland. Men hvad så med dem, der blev tilbage derude? Dem, der bor der nu? De sidste øboere…

de-sidste-oeboere-hirsholm.jpg